اجناس موجود ما

نخ ونقشه های سنتی (دارای نقشه شطرنجی و کد بندی )
تالبو فرشهای هنری ریز بافت ( نقشه های عددی و شطرنجی)
مصالح گلیم - گبه و قالیهای درشت باف دستریس چله پشم
نخ و نقشه اموزشی یا دکوری ( دارای ا بعا د کوچک اما زیبا )
جدید ترین نخ و نقشه تابلو فرشهای مرینوس و ابریشم ریز باف
چله . پود ضخیم . پود نازک ( از جنس ابریشم - پنبه و پشم )
ابزار بافت تابلو فرش - قالی های فارسی باف و عشایری باف
دستگاه نقشه خوان صوتی - فایل pdf نقشه های شطرنجی
تبدیل عکس شخصی به نقشه فرش - رنگرزی درجه یک

تازه ترین اخبار شرکت